Prof. Dr. Dilek Ural

Prof. Dr. Dilek Ural, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, kardiyoloji uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD’de tamamlamıştır. 1997-2016 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli akademik ve idari görevlerde bulunmuş, 2006-2016 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi’nin kurucu direktörlüğünü yapmıştır. Halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi ve Kardiyoloji ABD Başkanıdır. Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kalp Yetersizliği Derneği, Avrupa Ateroskleroz Derneği, Türk Ateroskleroz Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği üyedir. Dr. Ural’ın başlıca araştırma alanları kalp yetersizliği, koruyucu kardiyoloji ve aterosklerozda risk faktörleri olup, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 200’ün üzerinde makalesi, klinik kardiyoloji ders kitabı ve çeşitli kardiyoloji ders kitaplarında kitap bölümleri bulunmaktadır.

Bağlantıları: