Prof. Dr. B. Gökhan Çelik

Prof. Dr. Bilge Gökhan Çelik, Roger Williams Üniversitesi’nde (RWU) Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve İnşaat Yönetimi fakültesinde dekan yardımcısı ve inşaat yönetimi profesörü olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Anadolu Üniversitesi’nde Mimarlık alanında alan Dr. Çelik, doktorasını University of Florida’da Tasarım, İnşaat ve Planlama alanında tamamlamıştır. Akademik kariyerine, sürdürülebilir/yeşil binalar ve iç mekân hava kalitesi üzerine yoğunlaşarak aynı üniversitede post-doktora araştırmacısı olarak devam etmiştir.

Araştırma faaliyetlerine, yeşil binalar konusunda, özellikle fotovoltaik modüllerin mimariye entegrasyonu üzerine odaklanarak başlayan Prof. Dr. Çelik, ticari binalarda iç hava kalitesinin optimizasyonu konusunda doktora tezini gerçekleştirmiştir. RWU’daki görev süresince, yeşil binaların kullanıcı algısı ve pazarlanması üzerine önemli araştırmalar yapmış, bu alanda birçok akademik makale ve sunumlar gerçekleştirmiştir. Eğitim alanında ise, mühendislik ve inşaat yönetimi programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara odaklanmış, programlama, proje yönetimi ve proje kontrolü konularında yenilikçi eğitim yaklaşımları geliştirmiştir. Bu çerçevede, gerçek dünya simülasyonları ve bilgi teknolojilerinin eğitimdeki entegrasyonuna odaklanan Dr. Çelik, teknoloji yönetimi ve inşaat alanındaki entegrasyon üzerine devam eden araştırmalarıyla sektördeki gelişmelere katkılar sağlamaktadır.

Bağlantıları: