Prof. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul

Prof. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini 1999-2010 yılları arasında başarıyla tamamlamıştır. Yapay Zekâ, Semantik Web, Ontolojiler, Karar Destek Sistemleri, Öneri Sistemleri, Kural Tabanlı Uzman Sistemler, m/e-Sağlık ve m/e-Eğitim gibi alanlar, uzmanlık konuları arasında yer almaktadır. Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştaylarda ve sempozyumlarda organizatörlük görevleri üstlenmiştir, bu etkinlikler arasında “IEEE International Workshop on ESAS: E-Health Systems and Semantic Web”, “Security of Information and Networks”, ve “IEEE COMPSAC Symposium on Web Technologies & Data Analytics (WEDA)” bulunmaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK, SANTEZ gibi devlet destekleri ile önde gelen endüstri şirketleri ve üniversitelerle iş birliği içinde, bir dizi araştırma ve geliştirme projesinde yürütücü, akademik danışman ve araştırmacı olarak çeşitli görevlerde rol almıştır. Dr. Çelik, Yapay Zekâ ve Semantik Web teknolojilerine dayalı Sağlık Hizmetleri, İK Yönetimi, Özel Eğitim Hizmetleri, Belediye Hizmetleri, Turizm gibi birçok alanda yürüttüğü araştırmalarının çıktılarından akademik değeri yüksek olan birçok kitap yazmış, çeşitli uluslararası/ulusal dergide ve konferanslarda birçok makaleler yayınlamıştır. Ayrıca, aynı alanlarda uluslararası yayın kuruluşlarında misafir editörlük görevi üstlenmiş ve birçok uluslararası dergilerde çeşitli özel sayı editörlüğü görevi yapmıştır. Sağlıkta Yapay Zekâ çözümlerine dayalı üç patenti bulunmaktadır. Dr. Çelik Ertuğrul, akademik kariyeri boyunca yirmiden fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş, Yapay Zekâ, NLP, metin işleme, veri madenciliği, görüntü işleme, bilgi yönetimi, semantik teknolojiler ve anlamsal web alanlarındaki araştırmalarıyla alana değerli katkılarda bulunmayı ve öğrencilere ilham kaynağı olmayı amaçlamıştır.

Bağlantıları: